Pyidaungsu Font Download ယူရန်

Pyidaungsu Font နှင့် Keyboard တပါတည်းပါဝင်ပါတယ်။ အထောက်အပံ့ပြုထားသော ဘာသာများမှာ- ဗမာ, သက္ကတ/ပါဠိ, မွန်, ရှမ်း, စကောကရင်, ပိုးကရင်(အနောက်ပိုင်း), ပိုးကရင် (အရှေ့ပိုင်း), ပအိုဝ့်ကရင်, ကယား, အရှိုချင်း, ခန္တီးရှမ်း, Aiton & Phake, တိုင်းလျမ်ခေါ်ရှမ်းနီ, ရွှေပလောင်, ပလေးပလောင်, ရူမာည်းတအောင်း, စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ဖောင့်နှင့်ကီးဘုတ်ပါဝင်သော All-in-One Installer ဖြစ်ပါတယ်

သို့မဟုတ်


ဖောင့်ဖိုင်သီးသန့် ရယူရန်

သို့မဟုတ်

အသုံးပြုလျှက်ရှိသော Windows OS နှင့် Office Version ကိုရွေးချယ်ပါက Font Download Links ကျလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

   

Adobe CS3, 4, 5, 6

  1. Pyidaungsu-Book-1.8.3_Regular.ttf ဖောင့်
  2. Pyidaungsu-Book-1.8.3_Bold ဖောင့်

iPhone, iPad အတွက် ဖောင့်ပရိုဖိုင်

  1. Pyidaungsu-2.4.mobileconfig
  2. Pyidaungsu-1.3.mobileconfig (iOS 9နှင့်အောက်)
  3. ZawDecode-2.1.mobileconfig
    • iPhone, iPad Safari Browser ကိုသုံး၍ ဒေါင်းပါ

License : Pyidaungsu is licensed according to the terms of the SIL Open Font License.